За автора, този блог, и обратна връзка

2-минутно четиво
За автора

Свързан съм професионално с различни по мащаб, приложение, и местоположение комуникационни мрежи за данни повече от 20г. в различни роли – архитект, инженер, консултант, инструктор, автор на учебно съдържание, и др., а любителски – от времето на BBS-те и дуплекс телефоните.

Извън професионалните си интереси обичам историята, философията, книгите, футбола, и смислените разговори. Съгласен съм с позицията, че STEM-кариерите и експертността по принцип страдат от евентуалната липса на humanities background и смятам, че това страдание само се задълбочава с професионалното израстване, както и с необходимостта да възпитаваш две дъщери ;). От 2007г. живея постоянно извън България по-скоро по стечение на обстоятелствата, отколкото като резултат от някаква целенасоченост.

За този блог

Този блог започна „по младежки“ през лятото на 2004г. като много други: място за – по-скоро short form, преди Фейсбук и Туитър да убият концепцията, предефинирайки я – споделяне на впечатления, мнения, позиции, и други неща, които не са споменати в разговор, или се появяват когато си сам.

Бидейки едновременно некурирано и непрофесионално, съдържанието не може да претендира за качество и изчерпателност, изразява единствено личното ми мнение в даденият момент, и не ангажира нито един работодател или клиент в личната ми професионална история. Избягвам да споменавам имена на непублични личности, вкл. своето, затова предлагам този disclaimer да служи по-скоро като извинение пред нехаресващите стила и/или съдържанието, както и пред смятащите, че либерализацията на достъп до медиа е основен проблем на модерността – нещо, с което смирено мога само да се съглася, въпреки че това само по себе си е и възможност.

Цитатът в таглайн-а е от едно от писмата на Лора Каравелова до Яворов – смятам, че прекрасно изразява цялата комплексност на понятието“свобода“ така, както българското ни съзнание след 45 години дресировка в „научена безпомощност“ и 30г. отчаяни надежди, все не успява да го интернализира.

За обратна връзка

В случай, че по някакви неведоми причини имате желание да се свържете с мен, можете да използвате този формуляр.

Коментарите са спряни.